Het zou denk ik een extra motivatie zijn als er een korting op de premie zou zijn voor mensen die via de app (Bv de Fitbit) aankunnen tonen aan de normen te voldoen)